Platform naar Werk

Historisch tekort aan werknemers zorgt voor druk bij ondernemers

Ondernemers ervaren grote druk als gevolg van tekort aan personeel. Deze krapte blijft in het tweede kwartaal van 2022 toenemen, zo blijkt uit de Conjunctuurenquête van Nederland, opgesteld door het CBS, in samenwerking met de KVK en werkgeversorganisaties MKB Nederland en VNO-NCW.

Vooral in de sectoren cultuur, sport en recreatie, vervoer en opslag, horeca en handel ervaren ondernemers extra druk. 84 procent van de ondernemers ervaart een tekort aan arbeidskrachten, voor 38 procent is dit de grootste belemmering in de bedrijfsvoering. Begin april verwachtte 23 procent van de ondernemers een uitbreiding van het personeelsbestand. Aan het begin van het derde kwartaal was dit slechts 9 procent gelukt.

Hogere werkdruk

Horecazaken blijven enkele dagen gesloten wegen tekort aan werknemers, in de zakelijke dienstverlening staan 75.000 vacatures open en in de zorg 65.000. In de horeca en de handel- en vervoerssector steeg het aantal werkplekken met 35.000. Volgens een derde van de ondernemers is een hoge werkdruk het belangrijkste gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt.

Afname werkloosheid

Door de grote vraag naar personeel zakt de officiële werkloosheidsgraad. Ook het aantal langdurig werklozen wordt kleiner. In het eerste kwartaal van 2022 waren er 83.000 langdurig werklozen, in het tweede kwartaal nog maar 77.000. Ook daalde het onbenut arbeidspotentieel voor het achtste kwartaal op rij, dat bestaat nu nog uit 1,1 miljoen mensen.

Minder geschikt en duurder personeel

De grote vraag naar personeel doet ook de kosten van arbeid sterk toenemen. Dit was vooral het geval in de horeca, de informatie en communicatie en de landbouw, ook in de bouw bleken de kosten van arbeid sterk gestegen. Daarnaast nemen ondernemers minder geschikt personeel aan, vooral in de bouw en de landbouw. 1 op de 9 ondernemers noemt dit zelf als belangrijkste gevolg van het personeelstekort.