Platform naar Werk

Magazine SSFH: Inspiratie en ondersteuning voor doktersassistenten in opleiding

Er is een groot tekort aan doktersassistenten en de vraag groeit nog steeds. Dat biedt overstappers naar deze sector goede kansen. De sectororganisatie Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) brengt daarom het magazine Vergoedingen en subsidies uit om te helpen om het tekort aan geschoold personeel in de huisartsenzorg te verkleinen.

In het magazine vind je een handig overzicht van financiële regelingen voor zij-instromers, stimuleringsregelingen en tips voor het goed begeleiden van stagiaires. Het magazine geeft een actueel beeld van het werk in de huisartsenzorg met feiten en cijfers. Er is een overzicht van subsidiemogelijkheden voor zij-instromers en een stimuleringsregeling voor BOL- en BBL-studenten. Ook zijn er interviews met mensen die in deze sector werken. Tot slot zijn tips te lezen om stagiairs goed te begeleiden, want dat komt vaak in de knel in praktijken waar de werkdruk hoog is.

Meer informatie

Het magazine is een publicatie van SSFH.

Lees meer