Platform naar Werk

Platform Naar Werk in sectorale en regionale dienstverlening

Maandag 27 mei kwamen een kleine honderd (beleids)adviseurs, (regio)managers, projectleiders van sectorfondsen en arbeidsmarktregio’s bijeen in De Eenhoorn in Amersfoort. Daar verzorgden projectleider Kim Davelaar- de Nocker en Edwin Bouwers een workshop over Platform Naar Werk. In twee workshoprondes ontdekten deelnemers de kennisbank vol handige hulpmiddelen, het O&O- en A&O-fondsenoverzicht en de helpdesk voor verbinding tussen loopbaanprofessionals en organisaties.

De workshop leverde een aantal vragen en interessante discussies op:

  • Hoe zit het met de interactie tussen wat sectoraal wordt bedacht, maar regionaal moet worden uitgevoerd?
  • Is het bij regio’s bekend wat de mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld te participeren in een landelijk project?
  • Als er pogingen worden gedaan om in de regio mensen te plaatsen in een sector, maar dit loopt niet zoals gehoopt, koppel je dit dan terug? En aan wie?
  • Als in de sector bedachte hulpmiddelen niet goed bruikbaar zijn in de regio, bij wie zou je dit kunnen melden zodat zaken op sectorniveau kunnen worden herzien en misschien zelfs aangepast?

Van (Niet) Werk naar Werk

Deelnemers waren enthousiast over het gebruik van Platform Naar Werk. Door de hulpmiddelen in de kennisbank en de schakelfunctie tussen regio’s en sectoren kan Platform Naar Werk van toegevoegde waarde zijn in de nieuwe arbeidsmarktinfrastructuur. Zowel voor de regionale werkcentra als voor het ‘Van Werk naar Werk’-stelsel. Natuurlijk zijn er ook mogelijkheden voor uitbreiding.

Wat is er volgens jou nodig om een betere samenwerking tussen regio’s en sectoren in het kader van ‘Van (Niet) Werk naar Werk’ te organiseren?. Laat het ons weten via helpdesk@platformnaarwerk.nl.