Platform naar Werk

Vier vragen aan een loopbaanprofessional: ‘Kunnen en willen bij elkaar brengen’

Elke loopbaanprofessional heeft een eigen aanpak om mensen succesvol een stap in hun loopbaan te laten maken. Gertruud Bolhuis helpt haar kandidaten om hun overtuigingen te onderzoeken zodat duidelijk wordt wat zij echt willen en kunnen. Vier vragen over haar visie en aanpak.

Jouw bedrijf heet De Derde Positie. Wat betekent dat?

‘Mijn huidige werk is een logische, derde stap geweest in mijn loopbaan. Na een baan in de culturele sector, onder andere bij Het Muziektheater, ben ik overgestapt als loopbaancoach bij een bureau en nu ben ik dus zelfstandig. Verder is het een term uit NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) waarin ik als psycholoog ben gespecialiseerd. De derde positie betekent daarin dat je vanuit een helicopterview een situatie bekijkt. En, hoe mooi dingen soms bij elkaar komen: ik houd van ballet en daarin is het een positie van de voeten.’

Jij begeleidt veel mensen in de culturele en creatieve sector. Hebben zij speciale loopbaanvragen? Hoe help jij hen daarbij?

‘Uitvoerend kunstenaars, musici of dansers, zijn vaak bezig met duurzaam inzetbaar blijven. Als je in deze beroepen op de top van je kunnen zit, weet je dat het met het ouder worden alleen maar minder kan worden. Ballet kun je maar tot een bepaalde leeftijd op hoog niveau doen. En wat dan? De culturele sector biedt kunstenaars daar gelukkig ondersteuning bij, zoals een loopbaan APK.
Met een goed inzicht in wie je bent, wat je kunt en wilt kun je een goede keuze maken. Sommige mensen zijn zich er helemaal niet van bewust dat ze ook andere kwaliteiten hebben dan hun vak, zoals goed kunnen samenwerken of discipline. Of ze hebben belemmerende overtuigingen, dat ze bijvoorbeeld denken: ik kan of ik durf dat niet. Met inzicht daarin krijgen mensen uiteindelijk meer ruimte in hun leven en werk. Dat is waar ik mijn werk voor doe!’

En wat is dan de volgende stap?

‘Als mensen kiezen voor ander werk, is het belangrijk om die plannen te toetsen aan de realiteit. Ik had bijvoorbeeld een kandidaat die wilde overstappen van de ICT naar de uitvaartbranche. Hij zag zich als vertrouwenspersoon van nabestaanden. Maar er komt veel meer bij kijken, dus ik heb hem aangezet te onderzoeken of zijn beeld klopt met de realiteit. In dit geval bleek het een goede keuze: hij kwam erachter dat het bij hem paste en heeft de switch gemaakt. Andere mensen in mijn praktijk maken regelmatig de overstap naar de zorg of onderwijs, omdat dat past bij wat ze willen en kunnen en bij de waarden in het leven die ze belangrijk vinden.’

Welke tools helpen jou bij je werk?

‘Ik gebruik onder andere vragenlijsten of een inspiratiespel om kwaliteiten, competenties en voorkeuren naar boven te halen. Ik neem waar hoe iemand praat en beweegt, of iemand ingetogen of juist expressief is. Sommige mensen uiten zich heel algemeen en anderen gedetailleerd. Dat bespreken we natuurlijk. NLP gaat uit van je beleving en hoe je verandering tot stand kunt brengen. Wat heel goed werkt zijn de neurologische niveaus van Bateson: omgeving, gedrag, vermogens, overtuigingen, identiteit en zingeving die je systematisch bevraagt. Een krachtig middel daarbij is om dat ook fysiek te ervaren, bijvoorbeeld door de zes kaarten op de grond te leggen. Als iemand daar niet soepel doorheen loopt, is dat een signaal dat meer informatie of onderzoek nodig is. Ik merk dat dit mensen echt raakt, omdat je er niet alleen over praat maar het ook ervaart.’