Platform naar Werk

Alle hulpmiddelen

Noorderlink netwerk

Bij Noorderlink kun je je aansluiten bij verschillende netwerken, voor young professionals, trainees, voor 30-plussers of voor diverse beroepen.

De aangesloten organisaties versterken elkaar door kennis te delen en de beweging van personeel binnen en tussen de organisaties te stimuleren, om zo het noorden op de kaart te zetten als aantrekkelijke woon- en werkomgeving. Er zijn verschillende netwerkbijeenkomsten en evenementen.

Meer informatie

Noorderlink verbindt 40 organisaties die samen zo’n 100.000 medewerkers vertegenwoordigen. Bekijk de mogelijkheden om aan te sluiten bij een netwerk.

Naar het netwerk Noorderlink