Platform naar Werk

Alle hulpmiddelen

Scholingsvoucher Agrarisch en Groen

Valt jouw kandidaat onder de sector Agrarisch en Groen en onder de cao Colland? Dan kan hij gebruik maken van een budget voor een opleiding.

Een werknemer die onder de cao Colland valt kan een beroep doen op een individueel opleidingsbudget van maximaal 1.500 euro. Kost een cursus of opleiding minder dan 1.500 euro? Dan is het resterende bedrag te besteden aan een eventuele volgende cursus.

Meer informatie

Bekijk de flyer en het reglement op de website van Colland Arbeidsmarkt, het arbeidsmarkt en ontwikkelingsfonds voor de sector Agrarisch en Groen.

Colland Arbeidsmarkt